Earste eksimplaar Swiet & Bitter

<< Terug

Earste eksimplaar Swiet & Bitter

11 maart 2023

Op 11 maart 2023 is it earste eksimplaar fan it boek Swiet & Bitter oan de skriuwster Jikke Olivier útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Willem Verbeek.

Earste eksimplaar Swiet & Bitter

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign