Nijsoersjoch

Earste eksimplaar Underweis

Earste eksimplaar Underweis

6 juli 2021

Sneon 19 juny krige skriuwer Rommert Tjeerdsma fan Dokkum it earste eksimplaar fan syn nije roman 'Underweis' fan Mynke Hoekstra.

Begjin jierren santich. Wimer Wiersma is in jonge frachtweinsjauffeur, dy't foar syn baas it hiele lân trochrydt....

Earste útjefte fan dit jier komt letter

Earste útjefte fan dit jier komt letter

5 april 2021

Wy wachtsje op de earste útjefte fan dit jier, dy't justjes fertraging hat, mar it wachtsjen beslist wurdich is.
'Koartsluting op it Swynserhûs' is in dokumintêre roman en it debút fan skriuwer Klaas Elgersma fan Stiens.

Mei’t wy mei dit...

Jiergearkomste

Jiergearkomste

12 januari 2021

Troch de koroanamaatregels kin spitigernôch ús jiergearkomste fan
16 jannewaris net trochgean.
Wy hoopje letter yn dit jier noch wol de jiergearkomste te hâlden. Foar
in nije datum hâld ús webside en jo mail yn de gaten. Ek kinne jo altyd

Earste eksimplaar Nina

Earste eksimplaar Nina

26 september 2020

Sneon 26 septimber  krige oersetter Jacobus Knol it earste eksimplaar fan de roman 'Nina' útrikt troch  Mynke Hoekstra.

In roman dy’t begjint mei de sin ‘Adrien hat besletten om jûn te stjerren’ lûkt jo fuort it ferhaal yn. Adrien is...

Earste eksimplaar In soarte fan brekken

Earste eksimplaar In soarte fan brekken

9 juni 2020

Sneon 6 juny l.l. krige skriuwster Jikke Olivier fan Kollum it earste eksimplaar fan har nije roman 'In soarte fan brekken' fan Mynke Hoekstra.

De roman giet oer Daan en Line Laanstra. Se binne al mear as tritich jier byinoar. En se hawwe it och...

 Utnûging jiergearkomste 2020

Utnûging jiergearkomste 2020

18 januari 2020

Utnûging jiergearkomste 18 jannewaris 2020
Kurios tsjerke. Julianalaan 38, 8932 AA Ljouwert.
14.00 oere

Wurklist jiergearkomste
  1. Iepenjen / wolkom
  2. Jierferslach skriuwer
  3. Sjongen Willeke de Vries
  4. Ferslach skathâlder...

Earste eksimplaar Dwaaltún oerlange

Earste eksimplaar Dwaaltún oerlange

27 september 2019

Woansdei 18 septimber krige de Dokkumse skriuwer Anders M. Rozendal it earste eksimplaar fan it boek Dwaaltún oerlange. 

 

Oardel jier reizge Rachel mei Jezus en syn folgelingen troch it Joadske lân. Nei Jezus syn dea giet se nei de bern en...

Earste eksimplaar De skilderslearling oerlange

Earste eksimplaar De skilderslearling oerlange

18 mei 2019

Sneon 18 maaie l.l. krige de Dokkumse skriuwster en oersetster Corry Boelens it earste eksimplaar fan it boek De skilderslearling oerlange.

Dit boek mei de oarspronklike titel Der Gehilfe des Malers is skreaun troch de Dútske keunsthistoarika...

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign