Nijsoersjoch

Jiergearkomste 15 jannewaris

Jiergearkomste 15 jannewaris

12 januari 2022

Troch de koroanamaatregels kin spitigernôch ús jiergearkomste fan
15 jannewaris net trochgean.
Wy hoopje letter yn dit jier noch wol de jiergearkomste te hâlden. Foar
in nije datum hâld ús webside en jo mail yn de gaten. Ek kinne jo altyd

Earste eksimplaar Hertsear

Earste eksimplaar Hertsear

9 oktober 2021

Mids famylje en freonen krige skriuwster Jikke Olivier fan Kollum sneontemiddei 9 oktober 2021 it earste eksimplaar fan har nije roman 'Hertsear' út hannen fan bestjoerslid Martsje de Jong.

It tankwurd fan de skriuwster wie foar de KFFB, de...

Earste eksimplaar Underweis

Earste eksimplaar Underweis

6 juli 2021

Sneon 19 juny krige skriuwer Rommert Tjeerdsma fan Dokkum it earste eksimplaar fan syn nije roman 'Underweis' fan Mynke Hoekstra.

Begjin jierren santich. Wimer Wiersma is in jonge frachtweinsjauffeur, dy't foar syn baas it hiele lân trochrydt....

Earste útjefte fan dit jier komt letter

Earste útjefte fan dit jier komt letter

5 april 2021

Wy wachtsje op de earste útjefte fan dit jier, dy't justjes fertraging hat, mar it wachtsjen beslist wurdich is.
'Koartsluting op it Swynserhûs' is in dokumintêre roman en it debút fan skriuwer Klaas Elgersma fan Stiens.

Mei’t wy mei dit...

Jiergearkomste 2021

Jiergearkomste 2021

12 januari 2021

Troch de koroanamaatregels kin spitigernôch ús jiergearkomste fan
16 jannewaris net trochgean.
Wy hoopje letter yn dit jier noch wol de jiergearkomste te hâlden. Foar
in nije datum hâld ús webside en jo mail yn de gaten. Ek kinne jo altyd

Earste eksimplaar Nina

Earste eksimplaar Nina

26 september 2020

Sneon 26 septimber  krige oersetter Jacobus Knol it earste eksimplaar fan de roman 'Nina' útrikt troch  Mynke Hoekstra.

In roman dy’t begjint mei de sin ‘Adrien hat besletten om jûn te stjerren’ lûkt jo fuort it ferhaal yn. Adrien is...

Earste eksimplaar In soarte fan brekken

Earste eksimplaar In soarte fan brekken

9 juni 2020

Sneon 6 juny l.l. krige skriuwster Jikke Olivier fan Kollum it earste eksimplaar fan har nije roman 'In soarte fan brekken' fan Mynke Hoekstra.

De roman giet oer Daan en Line Laanstra. Se binne al mear as tritich jier byinoar. En se hawwe it och...

 Utnûging jiergearkomste 2020

Utnûging jiergearkomste 2020

18 januari 2020

Utnûging jiergearkomste 18 jannewaris 2020
Kurios tsjerke. Julianalaan 38, 8932 AA Ljouwert.
14.00 oere

Wurklist jiergearkomste
  1. Iepenjen / wolkom
  2. Jierferslach skriuwer
  3. Sjongen Willeke de Vries
  4. Ferslach skathâlder...

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign